Güncel

04.07.2006

Geri  

Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak aşısının rutin uygulamasına 1 Temmuz 2006 itibariyle başlandı

Bağışıklama Danışma Kurulu'nun 02.09.2005 tarihli kararıyla rutin aşılama programına dahil edilen ve kurulun 26.12.2005 tarihli toplantısında da takvimi belirlenen Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak (KKK) aşısı uygulamasına, lojistik hazırlıkların tamamlanmasının ardından 1 Temmuz 2006 itibariyle başlandı.

Bu tarihten itibaren tüm sağlık kurumlarımızda 12. ayını doldurmuş çocuklara Kızamık aşısı yerine KKK aşısı uygulanacaktır. Daha önce Kızamık aşısı ile aşılanmış çocukların tekrar KKK aşısı ile aşılanmasına gerek yoktur. KKK aşısı sadece daha önce kızamık aşısı olmamış ve 12. ayını bitirmiş çocuklara uygulanacak, ikinci doz ise ilköğretim birinci sınıfta yapılacaktır. Aşının uygulama şekli ve kontrendikasyonları ile ilgili kısa bilgi notu aşağıda yer almaktadır.

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili geniş açıklamanın, güncellenen Genişletilmiş Bağışıklama Programı Daimi Genelgesi ve Aşı Sonrası İstenmeyen Etkiler Daimi Genelgesi ile birlikte en kısa zamanda yayımlanacağını bildirdi.


Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak (KKK) Aşısı Bilgi Notu:

Tek dozlu flakonlarda gönderilen KKK aşısı kendi sulandırıcısı ile sulandırıldıktan sonra bekletilmeden hemen kullanılmalıdır.

Tek dozlu aşıların sulandırılması:
 • Her yeni uygulama için yeni bir aşı enjektörü (1 veya 2 ml) ve iğne ucu kullanılmalıdır. Önce bütün çözücünün enjektöre dolması sağlanmalı, daha sonra sulandırıcının tamamı aşı flakonu ya da ampulü içine boşaltılmalıdır.

 • Sulandırıcı ve aşıyı karıştırmak için birkaç kez yavaşça enjektöre çekilip ve tekrar yavaşça flakonun içerisine ya da ampule boşaltarak karıştırma işlemi tamamlanmalıdır. Enjektör flakon ya da ampulden hiç çıkarılmadan aşının tamamı enjektöre çekilmeli ve aşı uygulanmalıdır.

 • Aşılama işlemi sonrası enjektör ve iğnesi ayrılmadan güvenli atık kutusuna atılmalıdır.

Genel Aşı Kontrendikasyonları:

Genel aşı kontrendikasyonları KKK aşısı için de geçerlidir. Aşı uygulamasında aşıların yapılmaması gereken durumlar çok nadirdir.
 • Bir aşıya karşı gelişen anaflaktik reaksiyon, o aşının sonraki dozları için kesin kontrendikasyon oluşturur.

 • Bir aşı komponentine karşı gelişen anaflaktik reaksiyon, bu maddeyi içeren aşılar için kesin kontrendikasyon oluşturur.

 • Ateşli veya ateşsiz ciddi hastalık durumunda izleyen hekimine danışılmadan aşı uygulanmaz.

KKK aşısına özel kontrendikasvonlar:
 • Kesin kontrendikasyon:
  • Gebelik
  • Bilinen immün yetmezlik (hematolojik veya solid tümörler, konjenital immün yetmezlikler, uzun süreli immünsupresif tedavi, ciddi immünsupresyon bulguları olan HIV enfeksiyonu)

 • Önlem alınması gereken durumlar:
  • Yakın zamanda (ürün veya doza göre 3-11 ay arasında değişebilir) kan ürünü veya immünglöbulin preparatı verilmiş olması
  • Tromobositopeni
  • Trombositopenik purpura öyküsü

KKK aşısı uygulaması:

Kol üst kısmına deltoid kasa uyan bölgeye yapılır.
Kol dirsekten 45° içe bükülür, enjektör 45° eğik açıyla cilde girerek, cilt altı (subkutan) deltoid kasına uyan bölgeye uygulanır.
KKK aşısı 0,5 cc uygulanır.

KKK aşısının saklanması:

İl deposunda: Aşı flakonları +2 - 8oC'de saklanmalıdır, sulandırıcılar oda ısısında saklanabilir.

Sağlık Kurumunda: KKK aşıları buzdolabının orta rafında, sulandırıcıları buzdolabının alt rafında saklanmalıdır.

(Başa Dön)   Ana Sayfa