Güncel

09.07.2009

Geri  

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Projesi kapsamında sağlık personeli eğitimleri yapıldı

Bursa ilinde Müdürlüğümüz Ruh Sağlığı Şubesi'nin koordinatörlüğünde, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 23 Şubat 2009 tarih ve 2009/14 sayılı genelgesi ile başlatılan "Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadelede Sağlık Personelinin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler" konulu eğitim kapsamında birinci basamakta görev yapmakta olan ebe, hemşire, sağlık memuru ve hekimlere eğitim verildi.

5 Mayıs 2009 tarihinde başlanılan eğitimlere bugüne kadar 29 grup halinde toplam 1167 sağlık personeli katıldı. Her bir gruba, birer gün süren eğitimler verildi. Önümüzdeki dönemde eğitim almamış personele yönelik olarak eğitimlere devam edilmesi planlanmaktadır.

Eğitimlerde; toplumsal cinsiyet eşitliği, aile içi şiddet konusundaki yasal düzenlemeler, sağlık personelinin rol ve görevleri, şiddete maruz kalan kadınla görüşme ve iletişim konuları yer aldı. Katılımcılara, Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Tarama Formu, Kayıt Bildirim Formu, Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Aylık Çalışma Bildirim Formu hakkında bilgiler verildi.

Önümüzdeki süreçte, birinci basamak sağlık kuruluşlarına başvuran ve aile içi şiddete maruz kalmış kadınlar, sağlık personeli tarafından, başvurabilecekleri sosyal destek kurumları, adli kurumlar, belediyeler, sivil toplum kuruluşları hakkında bilgilendirilecektir.

"Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Aylık Çalışma Bildirim Formu" ise aylık olarak düzenli bir şekilde Müdürlüğümüz Ruh Sağlığı ve Sosyal Hastalıklar Şubesi'ne gönderilecektir.

(Başa Dön)   Ana Sayfa