Güncel

21.10.2005

Geri  

Ruh hastalarının sevk ve takipleri hakkında genelge

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bakanlığımızca yürütülmekte olan ruh sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarının bir bölümü olarak ruh hastalarının bulundukları yerlerde tedavi ve kontrolleri ile bu konuda özel dal hastaneleri olarak ruh sağlığı ve hastalıkları hastanelerine sevkleri ve hastaneden çıkışlarında ayaktan takipleri konusunda yeni düzenlemeler getiren kapsamlı bir genelge yayımladı.

Genel Müdürlük, bu düzenlemelerle birlikte, aynı konu hakkında daha önce yayımlanmış olan 03.10.1991 tarihli ve 12175 sayılı genelge ile 28.06.2004 tarihli ve 10719 sayılı genelgenin yürürlükten kaldırıldığını da bildirdi.

13.10.2005 tarih ve 2005/155 sayılı genelgeyi PDF şeklinde bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız

(Başa Dön)   Ana Sayfa