Çalışan Memnuniyetini Değerlendirme Anketi

Hazırlayan: Sema Aydemir, Bursa Sağlık Müdürlüğü Kalite Birimi Sorumlusu

Amacımız

Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları dahilinde Müdürlüğümüz çalışanlarının Müdürlüğümüz hakkındaki görüş ve düşüncelerini değerlendirerek, sorunlarımızı tespit etmek ve önerilerini alarak çözüm üretmektir. Sistemimizi daha iyi, etkin ve verimli hale getirebilmek, çalışanlarımızın çalışma koşullarını iyileştirerek onların mutlu, etkin ve verimli çalışanlar olması için gerekenleri yapabilmektir.

Bu amaçtan hareketle Müdürlüğümüzde görev yapan 155 çalışanı kapsayan toplam 31 soruluk bir anket çalışması yapıldı. Anketteki 19 adet seçmeli soruya verilen yanıtlardan aşağıdaki grafikler oluşturuldu.

Çalışma ortamınız sizce yeterli mi?

Çalışma ortamında yeterli donanımınız var mı?

Sağlık Müdürlüğünün fiziki koşulları
çalışma ortamınız için yeterli mi?

Yemekhanenin temizliğinden memnun musunuz?

Yemekhane hizmetlerinden memnun musunuz?

Lavabo ve tuvaletlerin temizliğinden memnun musunuz?

Şubelere gittiğinizde çalışanlar size yardımcı olabiliyor mu?

Şubelerde çalışanların davranışlarından memnun musunuz?

Hizmeti kısa sürede alabiliyor musunuz?

Diğer şubelerle işbirliği yapabiliyor musunuz?

Şubeler arası iletişimden memnun musunuz?

Şubelere gönderdiğiniz yazıların cevaplanma sürelerinden memnun musunuz?

Size şubelerden gelen yazıların içeriğinden memnun musunuz?

Yazılara zamanında cevap verebiliyor musunuz?

Çalışma ortamınızda gerekli araç ve gereçler zamanında elinize ulaşabiliyor mu?

Gelen araç ve gereçlerin miktarı ve kalitesi yeterli mi?

Çalışma saatleri içerisinde verilen işleri tamamlayabiliyor musunuz?

Yönetim çalışmalarınızda size destek oluyor mu?

İş yükünüz, günlük iş temponuz hakkında ne düşünüyorsunuz?

Anket Sonrası Değerlendirme Toplantısı

Anket sonuçlarının elde edilmesinden sonra, 05.04.2005 tarihinde Sağlık Müdürümüz Sayın Dr.Osman AYYILDIZ ve Kalite Yönetim Temsilcisi Sağlık Müdür Yardımcımız Sayın Dr.Orkun YILDIRIM'ın da katılımlarıyla "Çalışan Memnuniyetini Değerlendirme Anketi" sonuçları ile ilgili personel toplantısı yapıldı.

Anket sonuçlarına göre yapılan değerlendirme sonucunda sorunlar tespit edildi ve gelen öneriler tartışıldı. Tespit edilen sorunların çözülmesi ve çalışanların motivasyonlarının artırılarak etkinlik ve verimliliğin üst seviyeye çıkarılması için aşağıdaki kararlar alındı:

 1. Eğitim çalışmalarına aşağıdaki konularda öncelik verilmesi

  • Yazışma kuralları ve dilbilgisi
  • İletişim
  • Kişisel gelişim
  • Liderlik
  • Motivasyon
  • Kişiler arası ilişkiler
  • Birimlere uygun hizmet içi eğitim

 2. Çalışma grupları oluşturulmalı (eğitim grubu, sorun çözme grubu, kalite geliştirme grubu gibi)

 3. Evlilik öncesi sağlık raporu işlemlerinin Müdürlüğümüz dışındaki birimlere aktarılması

 4. Müdürlüğümüzde bir sigara içme odasının yapılması

 5. Benzer anket uygulamalarının devam ettirilmesi

 6. Yönetimin personel toplantılarını belli aralıklarla tekrarlaması