Şubeler

İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü

Yönetim
Ali Fuat KAZANCI
Ali Fuat KAZANCISorumlu Müdür Yardımcısı

 
Nihat ALTUN
Nihat ALTUN
Şube Müdürü

 
Görevler
 • İlde insan gücünün planlanması ve uygulanması ile performans ölçütlerinin izlenerek değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek,

 • Müdürlük personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlerini yürütmek,

 • Sağlık personelinin meslekî eğitimi ve gelişimi için eğitim seminer, sempozyum, konferans, araştırma ve benzeri etkinlikler ile ilgili görevlendirme işlemlerini yürütmek ve katılımlarını sağlamak,

 • Personelin disiplin ile ilgili bütün işlemlerini yürütmek, sicil kayıtlarını tutmak,

 • Personel ile ilgili verilerin sürekli güncellenerek ilgili birimlere ve Bakanlığa bildirilmesini sağlamak,

 • Disiplin ile ilgili işlemlerin mevzuata uygun şekilde, zamanında yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak,

 • İlde muhakkiklerce yapılan inceleme ve soruşturma sonucu tanzim edilen raporlarda teklif edilen disiplin işlemleri yapmak, diğer teklifler yönünden koordinasyonu sağlamak,

 • 4483 sayılı Kanun uyarınca ildeki memurların ve diğer kamu görevliler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

 • İl disiplin kurulunca verilen kararlarla ilgili yazışmalar yapmak,

 • Müdürlüğe iletilen konularla ilgili inceleme ve soruşturma yapılması, takip edilerek sonuçlandırılması, sonucundan ilgililere bilgi verilmesi,

 • Disiplin işlemleri ile ilgili Bakanlıkla yazışmalarda bulunmak,

 • Görev alanına giren konularda gereken denetimleri yapmak,

 • İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak
 • Eposta
  Telefon
  Maaş Servis (224) / 295 6096 - 6097 - 6098
  Döner Sermaye (224) / 295 6099 - 6102
  4-B Maaş (224) / 295 6101
  Kadro Terfi (224) / 295 6127
  Sicil / İzin Rapor (224) / 295 6125
  Diğer Personel Atama (224) / 295 6076 - 6077 - 6078 - 6079
  Disiplin (224) / 295 6082 - 6083 - 6084 - 6085
  Doktor Atama (224) / 295 6087 - 6088 - 6089 - 6090 - 6091
  Şube Çalışanları
  Şube Dokümanları
 • Personel İzin Dilekçesi (34 KB)
 • Yeşil Pasaport Formu (01.01.2012 tarihi itibarıyla kullanılacak yeni form) (77.5 KB)
 • Atama ve Nakil Talep Formu (İl dışı) (39 KB)
 • İl İçi Tayin Talep Formu (26 KB)
 • Aday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesi (85 KB)
 • Emeklilik Belgesi (36 KB)
 • Hizmet Puanı İtiraz Formu (20 KB)
 • Personel Sevk İzin Belgesi (31.7 KB)
 • Yeşil Pasaport Formu (01.01.2012 tarihi itibarıyla kullanılacak yeni form) (77.5 KB)
 • İl Dışı Tayin Talep Formu (39 KB)
 • İl İçi Tayin Talep Formu (26 KB)
 • Aday Memur Staj Değerlendirme Formu (85 KB)
 • Emeklilik Belgesi (36 KB)
 • Hizmet Puanı İtiraz Formu (20 KB)
 • Sevk İzin Belgesi (31.7 KB)
 • Mal Bildirim Formu (115 KB)
 • İptal İhdas Talep Formu (42 KB)
 • Anlaşmayan Aile Sağlığı Elemanı İzin Formu (35.5 KB)
 • Aile Yardımı Bildirim Formu (43 KB)
 • Aile Durumu Bildirimi (Asgari Geçim İndirimi İçin) (25.5 KB)
 • Anlaşan Aile Hekimi İzin Formu (32 KB)
 • Fiili Hizmet Tesbiti Formu (25.5 KB)
 • Gri Pasaport Formu (81 KB)
 • Şube Sunumları
  Şube İle İlgili Konular
  Şube İle İlgili Mevzuat
 • 08.02.2012 Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
 • 17.01.2012 Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 13.01.2012 Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 10.01.2012 Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar
 • 10.01.2012 Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar ile Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
 • 10.01.2012 75 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli (I) Sayılı Cetvele Unvan Eklenmesi ve Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
 • 10.01.2012 Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar
 • 04.01.2012 Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliği
 • 01.01.2012 Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği
 • 06.07.2011 Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
 • 10.06.2011 Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 01.06.2011 Sağlık Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
 • 21.05.2011 Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 30.07.2010 Sağlık Bakanlığı'na Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 28.04.2010 Sağlık Bakanlığı 4/B Sözleşmeli Personelinin Yeniden Hizmete Alınması Ve Kurum İçi Yer Değişikliğine Dair Yönerge'de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge
 • 20.02.2010 Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 23.10.2009 Sağlık Bakanlığı 4/B Sözleşmeli Personelin Yeniden Hizmete Alınması ve Kurum İçi Yer Değişikliğine Dair Yönerge'de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge
 • 22.10.2009 Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 14.10.2009 Personel Kimlik Kartları Yönergesi
 • 31.07.2009 Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 22.07.2009 Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik
 • 22.07.2009 Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik
 • 06.05.2009 4/B Sözleşmeli Personelinin Yeniden Hizmete Alınması ve Kurum İçi Yer Değişikliğine Dair Yönerge
 • 24.04.2009 Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
 • 29.08.2008 Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 26.03.2008 Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
 • 22.03.2008 Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 • 01.12.2007 Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 25.08.2007 Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
 • 20.07.2007 Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı Ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 05.07.2007 Sağlık Bakanlığı Atama Ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 07.05.2007 Sağlık Personelinin İl İçi Atama ve Nakillerinin Usul ve Esaslarına Dair Yönerge
 • 02.05.2007 Hemşirelik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 • 02.05.2007 Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 • 13.04.2007 Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 13.04.2007 Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 24.03.2007 Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 07.03.2007 Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 21.02.2007 Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 06.02.2007 Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 09.01.2007 Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
 • 09.01.2007 Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
 • 26.09.2006 Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 09.09.2006 Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
 • 16.07.2006 Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
 • 16.07.2006 Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması Ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik
 • 04.07.2006 Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun
 • 04.07.2006 Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun
 • 12.05.2006 Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 11.03.2006 Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun İle 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 • 01.03.2006 Sağlık Bakanlığına Bağlı Döner Sermaye İşletmelerinden Merkeze Aktarılan Tutarın Dağılım ve Sarfı ile Bu Tutardan Bakanlık Merkez Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge
 • 01.03.2006 Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 209 Sayılı Kanun Gereğince İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
 • 10.02.2006 Sağlık Bakanlığına Bağlı Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge
 • 10.02.2006 Sağlık Bakanlığına Bağlı İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge
 • 10.12.2005 Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
 • 10.12.2005 Sağlık Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği
 • 01.11.2005 Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 • 21.10.2005 Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 30.09.2005 Sağlık Bakanlığına Bağlı Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge
 • 30.09.2005 Sağlık Bakanlığına Bağlı İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge
 • 08.09.2005 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 12.08.2005 Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmelik
 • 15.07.2005 Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun
 • 05.07.2005 Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 • 02.07.2005 2005/8957 5283 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun Çerçevesinde Sağlık Bakanlığına Devredilen Sağlık Birimlerindeki Geçici Mahiyette İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar
 • 04.06.2005 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 25.03.2005 Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 05.03.2005 5283 Sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun Çerçevesinde Yapılan Kadro İşlemleri Hakkında Karar
 • 03.03.2005 Sağlık Bakanlığına Bağlı Döner Sermaye İşletmelerinden Merkeze Aktarılan Tutarın Dağılım ve Sarfı ile Bu Tutardan Bakanlık Merkez Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge
 • 08.02.2005 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun
 • 19.01.2005 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun
 • 01.01.2005 Sağlık Bakanlığına Bağlı İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge
 • 01.01.2005 Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Merkez Saymanlığına Aktarılan Merkez Payından Sözleşmeli Uzman Tabip ve Tabiplere Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge
 • 01.01.2005 Sağlık Bakanlığına Bağlı Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge
 • 04.12.2004 Ceza Muhakemesi Kanunu
 • 02.12.2004 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
 • 12.10.2004 Türk Ceza Kanunu
 • 14.09.2004 Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 14.09.2004 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 08.06.2004 Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği
 • 08.05.2004 Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 08.05.2004 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 27.04.2004 Sözleşmeli Sağlık Personeli Disiplin ile Disiplin Kurulları Hakkında Yönetmelik
 • 27.04.2004 Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
 • 27.04.2004 Sözleşmeli Sağlık Personeli Disiplin ile Disiplin Kurulları Hakkında Yönetmelik
 • 18.03.2004 Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 209 Sayılı Kanun Gereğince İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmeliğin 7 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 12.02.2004 Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
 • 07.01.2004 Sağlık Bakanlığına Bağlı Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge
 • 07.01.2004 Sağlık Bakanlığına Bağlı İkinci Ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge
 • 30.10.2003 Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 24.10.2003 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
 • 24.09.2003 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
 • 02.09.2003 Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği
 • 18.06.2003 Taşra Ek Ödeme Yönergesi
 • 04.05.2002 Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 10.07.2001 Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 209 Sayılı Kanun Gereğince İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 09.02.2001 Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 23.09.2000 Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına DairYönetmelik
 • 02.12.1999 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
 • 02.12.1999 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
 • 11.08.1999 Kamu Personeli Ve Bunların Emeklilerinin Yurt Dışında Tedavilerine İlişkin Yönetmelik
 • 18.03.1998 Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik
 • 16.11.1996 Sağlık Bakanlığı Atama Ve Nakil Yönetmeliği
 • 15.05.1987 Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
 • 12.01.1983 Devlet Memurlarının Şikayet Ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
 • 12.01.1983 Devlet Memurlarının Şikayet Ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
 • 24.10.1982 Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik
 • 24.10.1982 Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik
 • 20.11.1981 Bazı Sağlık Personeline Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Uygulaması Esaslarına Dair Yönetmelik
 • 25.08.1981 Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Kanun
 • 06.02.1981 Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim Ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik
 • 31.12.1980 Sağlık Personelinin Tazminat Ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun
 • 31.12.1980 Sağlık Personelinin Tazminat Ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun
 • 31.01.1974 Devlet Memurları Geçici Süreli Görevlendirme Yönetmeliği
 • 11.08.1973 Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı Ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği
 • 14.07.1965 Devlet Memurları Kanunu
 • 09.09.1964 Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik
 • 12.01.1961 Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun
 • 11.02.1959 Tebligat Kanunu
 • 14.04.1928 Tababet Ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun

  Diğer Mevzuat >>

 • (Başa Dön)   Ana Sayfa